Winwall Aluminium Thailand

ผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก อลูมิเนียม อัดขึ้นรูป

พวกเราเป็นใคร ?​

Winwall เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม เรามุ่งเน้นการสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเป็นหลักซึ่งสามารถกลึงและประกอบหรือบรรจุแบบแบนสำหรับการจัดส่ง พันธมิตรที่ Winwall มอบประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนา การผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปให้กับลูกค้าของเรา เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตหน้าต่างและประตูแบบ "Homelife" ของ SMS Schimmer ที่ใช้ในบ้านและคอนโดมิเนียมสูง โครงการ Winwall เป็นตัวแทนและผู้ผลิตลิขสิทธิ์สำหรับหน้าต่างและประตู Roto I ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเยอรมันโดยเฉพาะสำหรับใช้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดต่างประเทศอื่นๆ โดยระบบ Roto I ให้มิติใหม่แก่ประสิทธิภาพและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

Winwall เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม เรามุ่งเน้นการสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเป็นหลักซึ่งสามารถกลึงและประกอบหรือบรรจุแบบแบนสำหรับการจัดส่ง พันธมิตรที่ Winwall มอบประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนา การผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปให้กับลูกค้าของเรา เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตหน้าต่างและประตูแบบ "Homelife" ของ SMS Schimmer ที่ใช้ในบ้านและคอนโดมิเนียมสูง โครงการ Winwall เป็นตัวแทนและผู้ผลิตลิขสิทธิ์สำหรับหน้าต่างและประตู Roto I ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเยอรมันโดยเฉพาะสำหรับใช้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดต่างประเทศอื่นๆ โดยระบบ Roto I ให้มิติใหม่แก่ประสิทธิภาพและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป

Click to Call​