หน้าต่างกระจกสองชั้นคืออะไร?

กระจกสองชั้น คือ หน้าต่างที่ประกอบด้วยกระจกสองชั้นและมีช่องกลางที่มีแก๊สเฉื่อยปิดผนึก จากนั้นซีลจะถูกนำไปใช้กับโครงสร้างหน้าต่างจริงและจะไม่หลุดออกเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง ช่องกลางนี้สร้างฉนวนเกือบสองเท่าของหน่วยเคลือบเดียว

What is Double Glazed Window?

Double-glazed means that the window consists of two layers of glass and a chamber of inert gas is sealed between them. Then, seals are applied onto the actual window structure and they won’t fall off when you open your windows.

ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS: AVAILABLE TYPES AND MANUFACTURING PROCESS​

If you are someone who wants to have a wide choice of colors and finishes style with aluminium doors and windows, there are variety of types of choices you can have.​Sliding doors give ease and comfort in opening the doors and are one of the most used types of aluminium doors. Their installation is a simple process and it can be given any desired size and shape. These doors provide the supreme designing mishmash with different styles of curtain wall and other decoration options.

Why Aluminium has become Metal of Choice in Doors and Windows Manufacturing Nowadays?

Nowadays, aluminium is becoming a popular material for manufacturing doors and windows for contemporary buildings because it is an extremely abundant material and has a fantastic wealth of advantages as a building material.

...
...
ผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป

Click to Call​