หน้าต่างกระจกสองชั้นคืออะไร?​

หน้าต่างกระจกสองชั้นคืออะไร?​

กระจกสองชั้น คือ หน้าต่างที่ประกอบด้วยกระจกสองชั้นและมีช่องกลางที่มีแก๊สเฉื่อยปิดผนึก จากนั้นซีลจะถูกนำไปใช้กับโครงสร้างหน้าต่างจริงและจะไม่หลุดออกเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง ช่องกลางนี้สร้างฉนวนเกือบสองเท่าของหน่วยเคลือบเดียว
WHAT IS DOUBLE GLAZED WINDOW?​

WHAT IS DOUBLE GLAZED WINDOW?​

Double-glazed means that the window consists of two layers of glass and a chamber of inert gas is sealed between them. Then, seals are applied onto the actual window structure and they won’t fall off when you open your windows.
ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS: AVAILABLE TYPES AND MANUFACTURING PROCESS

ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS: AVAILABLE TYPES AND MANUFACTURING PROCESS

If you are someone who wants to have a wide choice of colors and finishes style with aluminium doors and windows, there are variety of types of choices you can have.​

บทความที่น่าสนใจ