โรงงานรับออกแบบ

ผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ระบบกระจก

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

พวกเราเป็นใคร ?

Winwall เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการอัดขึ้นรูป อลูมิเนียม เรามุ่งเน้นการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็นหลักซึ่งสามารถกลึงและบรรจุหีบห่อเพื่อส่งมอบได้ บริการต่างๆ ได้แก่ การทำสัญญาจ้างผลิตผลิตภัณฑ์หน้าต่างและประตู

อลูมิเนียมแบบ OEM และ การผลิตแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดขึ้นรูป อลูมิเนียม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Winwall

รวมไปถึงระบบกระจกและผนังกระจกที่ได้รับการออกแบบ

ตามความต้องการระบบสร้างอาคาร SMS ที่ได้รับรางวัล

ได้แก่ หน้าต่างและประตู และหน้าต่างประสิทธิภาพสูง

RotoI โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน

Winwall

ผนังกระจก

 

ระบบก่อสร้าง SMS

 

การทำสัญญาจ้างผลิต

 

ระบบกระจก Roto I

 

งานแปรรูปตามสั่ง

 

หน้าต่างและประตูแบบ OEM

 

ระบบช่วยเหลืองานดีไซน์

Winwall เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการอัดขึ้นรูป อลูมิเนียม เรามุ่งเน้นการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็นหลักซึ่งสามารถกลึงและบรรจุหีบห่อเพื่อส่งมอบได้ บริการต่างๆ ได้แก่ การทำสัญญาจ้างผลิตผลิตภัณฑ์หน้าต่างและ

ประตูอลูมิเนียมแบบ OEM และ การผลิตแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดขึ้นรูป อลูมิเนียม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Winwall

รวมไปถึงระบบกระจกและผนังกระจกที่ได้รับการออกแบบตามความต้องการระบบสร้างอาคาร SMS ที่ได้รับรางวัลได้แก่ หน้าต่างและประตู และหน้าต่างประสิทธิภาพสูง

RotoI โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน

ผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป

Click to Call​